Boligsalgsrapport

Vi tilbyr boligsalgsrapport etter NS 3600 eller etter vårt eget tilpassede kontrollsystem.

 

Boligsalgsrapport etter den gamle typen som fortsatt er i bruk har vi aldri tilbudt da den etter vår mening er et tynt og dårlig produkt. Vi tilbyr i stedet hjelp til fortvilte boligkjøpere som har oppdaget alvorlige feil etter innflytting uten at dette framkom av boligsalgsrapporten.

 

Selger av eiendom oppdager ofte først når det er feil i boligsalgsrapporten at det man trodde var kjøp av en samlet ytelse av megling og tilstandsrapport viser seg å være to uavhengige ytelser der megleren ikke har ansvaret for boligsalgsrapporten.

 

Selger blir overfor kjøper stilt til ansvar for takstmannens feil i boligsalgsrapporten. Megleren har intet ansvar.

 

Svake bolig- eller tilstandsrapporter kombinert med "solgt som den er” – klausuler forsterker kjøperens problemer.

 

Det hevdes ofte at 50 % av nye boliger har feil, men dette er misvisende. Det korrekte er at 100 % av nye boliger har feil, men med varierende avviksgrad. Mange nye hus må utbedres for store beløp, noe som tilsier at kjøperne av brukte boliger bør være enda mer på vakt.

 

Vi kan hjelpe deg med bolighandel – ta kontakt for en uforpliktende samtale!