Eiendomsjuss

Få ting er så frustrerende som feil og mangler ved byggeprosjekter. Samtidig er det slik at det er avvik ved alle typer bygg og konstruksjoner, det er kun snakk om varierende omfang. Anslag over årlige byggskader i Norge varierer fra 5 til 20 milliarder kroner. Legger man til grunn 10 milliarder kroner hvert år får man et bilde av problemomfanget. Det anbefales å ta kontakt før problemer oppstår slik at disse kan forebygges. Vi tilbyr bistand som fagekspert innen bygg- og eiendomsjuss.

 

Vi har erfaring fra alle rettsinstanser og kan bidra til og ivareta den faglige siden av dine interesser på en profesjonell måte.