Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling krever stor bredde i kunnskap innen hele verdikjeden i eiendom og  forståelse for håndtering av mennesker og risiko. Uansett hvor godt planlagt et prosjekt er vil det forekomme uforutsette hendelser. Vi sørger for at du får best mulig oppfølging hvor vi bidrar med ekspertise fra flere segmenter innen eiendomsutvikling.

 

Eiendomsutvikling kan deles inn i tre faser; innledende fase hvor vi gjør forarbeid i forhold til hvilke inntekter som kan forventes. Når dette har blitt avklart går en videre til det som kalles produksjonsfasen hvor vi setter i gang med selve prosjektet - fra kjøp av tomt til oppføring av bygg. Siste fase kan sees på som forvaltningfasen hvor det ferdige oppførte prosjektet forvaltes på en best mulig måte.

 

Vår faglige bredde med kunnskap fra forvaltningsloven og regulering til eiendomsutvikling, prosjektledelse, byggeadministrasjon og til bygget står ferdig, gjør oss til et solid valg for dine behov.