Kart og deling

Vi må ha lov til å være stolte av at det var vi som høsten 2013 tok initiativet overfor den nye regjeringen til oppstart av prosessen med ny matrikkellov, en lov som nå har kommet så langt at de viktige endringene som tillater fritt landmålervalg gikk igjennom behandling i Energi- og miljøkomiteen i juni 2017. Videre behandling og lovvedtak vil skje når det utredes i Stortinget.

 

Ved endelig vedtak vil hele Norge få langt billigere kart- og delingsforretninger, i sum snakker man fort om milliardbesparelser, og vi skal være klar til å tilby dette – det er bare å glede seg!

 

Vi har mye erfaring med bistand i grenseutredninger, tvistesaker og har kunnskap innen matrikkellova, eiendomsjuss og analyser av gamle eiendomsdokumenter. Vi bistår som sakkyndig i alle rettsinstanser inkludert jordskifteretten.

 

Vårt utstyr er av industriledende Leica-kvalitet, og vi er også Leica basevert i det landsdekkende GPS-nettverket på 12. året nå.