Naturskade

Flomskader, vannskader og andre typer naturskader ødelegger for store verdier. Lang erfaring og stor faglige bredde er viktig i komplekse naturskadesaker.

 

Vi bistår innen naturskader for forsikringspoolen og er også godkjent av landbruksdirektoratet for takster som kommer inn under deres erstatningsordning.