Prosjekt og byggeledelse

 

 

 

 

 

 

Vi kan tilby erfaring fra alle entreprisemodeller, ikke minst byggherrestyret delte entrepriser hvor byggherren handler inn til nettopriser. Vi tilbyr tilsvarende ytelser til hovedentreprenør, generalentreprenør og totalentreprenør.

 

Samtidig med byggeadministrasjon, eller som selvstendig ytelse, kan vi utføre HMS-kontroll og ledelse og utvidet kvalitetskontroll.

 

Kontroll av kontraktsoppfyllelse og økonomistyring av store byggeprosjekter er en av våre spesialiteter – vi skulle ønsket å få anledning til å jobbe med stortingsgarasjen og rehabilitering av Stortinget for å bidra til orden og kontroll.

 

Ved større og mindre byggeprosjekter er det essensielt å ha god totaloversikt for hele prosjektet. Vi bidrar med det store bildet i byggeprosjekter. Det gjelder seg nybygg, rehabilitering, ombygging eller utvidelse så sikrer vi oppfølging og bistand i prosjektet fra a til å.

 

Vi tilbyr prosjekt- og byggeledelse for små og store prosjekter som offentlige bygninger, industribygg, kontor- og forretningsbygg, skoler, kultur og idrett, feltutbygging, eneboliger, fritidsboliger med mer.