Reguleringsplaner

Vi tilbyr reguleringsplaner for privatpersoner, bedrifter samt kommuner inkl. utarbeidelse av kommuneplaner.

 

Vår ytelse er kostnadseffektiv da vi også er landmålingsforetak med innmåling, skanning, utstikking, profilvurderinger osv. samtidig med reguleringsarbeidet.

 

Erfaring som politiker med behandling og godkjenning av regulerings- og kommuneplaner gir god helhetlig forståelse av reguleringsprosesser.

 

Vi er fleksible og utfører planarbeid i mange ulike kommuner og fylker.