Situasjonsplaner

Situasjonsplaner skal ikke bare lages, de skal også fungere samt passe med stedlige forhold. Vi både måler, planlegger og prosjekterer situasjonsplaner for ditt behov, enten det er privat, offentlig eller næring. Alt i ett-løsning er gunstig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde til venstre: Vi utfører kostnadseffektiv innmåling av eksisterende terreng, lager ny situasjonsplan og viser terrengmodeller i kombinasjon. Dette gir god forståelse av behov for graving og fylling – og om endringer bør foretas.

 

Mengder tas ut av modellen med riktig volumberegning for prisinnhenting hos grunnentreprenør, noe som gir god økonomistyring og forutsigbarhet. Vi utfører stikningshjelp til entreprenør og leverer data til maskinstyring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhold til naboer, grenser, adkomstvei, høyder, skråninger

måles og planlegges effektivt.

 

Liker man ikke fargen i et rom i boligen er det bare å male over,

men tar man for lettvint på planlegging av boligens plassering

og terrengforhold er det vanskelig å gjøre noe senere.

Velg derfor god planlegging.

 

 

Det er nyttig å kunne se på forhånd hvor langt inn i eksisterende terreng planlagt byggeprosjekt kommer. Blir det masseoverskudd eller -underskudd? Hvor høy blir fylling og murer mot naboer, og hva koster dette?