OSLO BY: Blanding av vanlig og infrarødt bilde fra en toppleilighet hvor byggestandarden ikke var like topp da termograferingen avslørte dårlig håndtverk med store luftlekkasjer som resultat.

 

EGERSUND: Mange boliger har mye luftlekkasje, her fra den landsdekkende ENOVA-kontrollen 2009 - 2010 som vi deltok i.

 

Randaberg: Harestad skole.

Randaberg: Harestad skole.

KARMØY: Kvalitetssikring i byggeperioden.

Kontroll av lufttetthet utføres ved å endre lufttrykket i boligen i forhold til ute og måle luftlekkasjen som da strømmer gjennom klimakonstruksjonene. Termografering, som er måling av varmeforskjell , utføres for detaljpåvisning av lekkasjestedene som vises som kald trekk.

BERGEN: Huset ble bygget nytt i 2008 med tomme vegger for etterisolering med innblåsing av isolasjon. Det ble ikke vellykket.

TRONDHEIM: Luftlekkasjer i vegger og bjelkelag gir energitap og utrivelig inneklima.

 

 

FREDRIKSTAD: Luftlekkasjer og anblåsing i stuegulvet gjør det gulvkaldt.

 

PORSGRUNN: Ujevn eller svak varme florerer innen elektriker- og rørleggerfaget ved installasjon av varmekabler og vannbåret gulvvarme.  Vanlige årsaker til avvik er underdimensjonering, for stor avstand mellom varmesløyfene og feil oppbygning av gulvet slik at varmen ikke blir fordelt som forutsatt.

STAVANGER: Luftlekkasje fra skyvedør i ny leilighet.

BERGEN: Bryggen, UNESCO verdensarv.

BERGEN: Grieghallen.

Glass har sin pris i energi. Når isolerte yttervegger ofte holder  10 ganger bedre på varmen enn vinduer så er det naturlig at hele bygningen lyser av varmetap.

 

TERMOGRAFERING OG TETTHETSKONTROLL

Vi utfører termograferingsoppdrag  eller trykktesting som det også heter over hele Norge og har mange års erfaring fra termografering og kontroll av luftlekkasjer over hele landet og deltok også i en landsdekkende statsstøttet kontroll av boliger i regi av ENOVA SF.

 

Det var også vi som ble valgt av ENOVA SF til å lage Norges første termograferingsveileder til hjelp for forbrukerne før kjøp av tjenester.

Hos oss gjør du et trygt valg!

 

Det var våre infrarøde bilder som ble valgt til visning på TV2 God Morgen Norge 01.11.2010 og kommentert av seniorrådgiver fra ENOVA SF. Bildene var fra Bryggen i Bergen, bolig i Bergen, leilighet i Stavanger og enebolig i Farsund. Vi har også bidratt på NRK TV og nettnyheter og i VG.

 

Vi utfører også kontroll etter NS-EN 9972:2015 Bygningers termiske egenskaper – Bestemmelse av bygningers luftlekkasje – Viftetrykkmetode, NS-EN 13187:1998 Bygningers termiske egenskaper – Kvalitativ metode for å oppdage termiske uregelmessigheter i bygningers klimaskjermer – Infrarød metode, NS-EN 13829:2000+NA:2010 Bygningers termiske egenskaper – Bestemmelse av bygningers luftlekkasje – Differansetrykkmetode (ISO 9972:1996).

 

Vet du hvorfor det er lunt og varmt i en campingvogn på vinterfjellet selv om veggene kun er 5 cm tykke og det blåser og er minus 20 grader ute? Det er fordi de er vindtette.

 

Kunder forventer at en campingvogn ikke lekker luft, men når man bygger hus glemmer man temaet selv om realiteten er at man bygger et åpent skjelett av tre som har mye detaljer og stort behov for lufttetting på begge sider av alle klimakonstruksjoner. Vi har avdekket mange alvorlige feil og mangler med lufttettinger med store energitap og soppvekst som resultat.

 

Folk snakker feilaktig om for tette hus, men en bolig blir aldri for tett, bare feil ventilert. La oss sjekke huset ditt, for deg og dine barns helses skyld og for å redusere energitap. Det er en fordel å gjøre det før garantitiden på huset utløper.

 

Vi har meget bred erfaring med termografering og tetthetskontroll, bl.a. av eneboliger, hytter, blokkleiligheter, rekkehus, næringsbygg, kirker, glasskonstruksjoner, bobil, påvisning av varmekabler og vannrør mm. Da vi disponerer flere sett med utstyr kan vi også håndtere industri- og næringsbygg.

 

I tillegg til over 35 års erfaring har vi tilleggsutdannelse fra universitet innen byggskader og eiendomsjuss og bidrar løpende med reklamasjonssaker.

Vi disponerer markedets beste utstyr, men ikke minst har vi tverrfaglig kunnskap om både faget og alle sider ved byggebransjen, noe man ikke får bare ved å kjøpe et kamera.

 

OSLO: Svak og ujevn etterisolering av eldre hus etter innsprøyting av isolasjon i vegger.

SANDNES: Kontorer i nytt næringsbygg lakk mye luft.

06.02.2013

EGERSUND: Ved termografering og tetthetskontroll av Bakkebø kirke januar 2013 avdekket vår kontroll at kirken dessverre lekker luft som en sil. Dette mix-bildet av vanlig foto og infrarødt bilde av alterområdet viser at presten er i vinden, men avviket gjelder i praksis hele kirken og medfører at man i perioder ikke klarer å varme opp kirken til mer enn 10-14 grader C.

 

Foruten over 30 års erfaring har vi også nyere universitetsutdannelse innen bl.a. byggskader og bidrar løpende i reklamasjonssaker og rettssaker for å sikre kjøpers rettigheter.

 

Også entreprenører engasjerer oss til å kontrollere deres arbeider for å sikre kvalitet.

 

Vi utfører også uavhengig kontroll hvor det er byggherren som bestiller oss til kontroll i samsvar med det nye regelverket om uavhengig kontroll som trådte i kraft 1. jan. 2013. For boliger gjelder reglene fuktsikring av våtrom og lufttetthet mens for næringsbygg også bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

VIKERSUND: Innbyggerne i vintersportsstedet er vant til mye snø og kulde, men også de foretrekker å ha dette utendørs framfor som isende luftvandring i gulv og vegger. Luftlekkasjene er usynlige, men termografering avslører hvor de kommer fra slik at man kan prioritere tiltak målrettet.

FARSUND: Luftlekkasje strømmer innover gulv i store deler av boligen, her fra kjøkkenet.

 

 

BERGEN: Bryggen. De to hvite bygningene er renovert av nyere dato og er derfor bedre isolert og har trolig også mindre luftlekkasje enn de andre som lyser av varmetap i høstværet.

BERGEN: Grieghallen. U-verdien (varme gjennomgangs-koeffisienten) for isolerte yttervegger er ofte 0,2 W/m²K. Glassfasader har gjerne 10 ganger høyere varmetap, ca. 2,0 W/m²K.

BERGEN: Fana kirke, Bergen kommunes tusenårssted. Se NRK-artikkel nedenfor.

 

Les mer...

BERGEN: Fana kirke. Innvendige trapperom på hvert hjørne opp til orgelområdet bidrar til at det tegnes en stor pil som peker mot himmelen. På tross av at trapperommene er uoppvarmet og kun adskilt fra det store vindfanget med en tynn vegg, er dette nok til å gi steinveggen på hjørnene så mye bedre isolasjon at resten av veggen framstår som en glødende pil av varmetap.