Uavhengig kontroll

Våtrom og brannkonsept

Lufttetthet

Vi utfører uavhengig kontroll av fuktsikring av våtrom, lufttetthet og brannsikkerhet hvor det er byggherren som bestiller oss til kontroll i samsvar med det nye regelverket om uavhengig kontroll som trådte i kraft 1. jan. 2013.

 

For boliger gjelder reglene fuktsikring av våtrom og lufttetthet mens for næringsbygg også bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet.

 

 

Vi utfører kontroll av våtrom og brannkonsept etter gjeldende lover og forskrifter.

Vi utfører kontroll av lufttetthet etter gjeldende forskrifter. Se egen side om termografering for mer informasjon.Vennligst ta kontakt for ytterlig informasjon!