Utstikking og innmåling

Vi hjelper deg gjerne med utstikking og innmåling av små og store bygg, konstruksjoner, terrengarbeid, vegbygging med mer. Vi bistår også under kartforretning.

 

Vår kombinerte erfaring med landmåling, reguleringsjuss, tilleggsutdannelse fra universitet innen eiendomsjuss, kurs i matrikkellova, bistand i rettssaker om eiendomsforhold gir solid kompetanse - det er din trygghet.

 

Vi er basevert i sydvest- Norge for verdensledende Leica Geosystems satellittbaserte posisjoneringssystem, SmartNet. Vi har nyeste Leica-utstyr og benytter både amerikanske GPS og russiske Glonass- satellitter i vårt arbeid. Dette gir bedre dekning ved trange forhold. Vi bruker også avansert totalstasjon i et integrert system med skanning som modellerer bygg og terreng ved behov.

 

Vi tilbyr grensepåvisning i forhold til eksisterende grenser hvilket innebærer sikre og usikre grenser, analyserer gamle skyldskifter, målebrev, servitutter, planforhold, vern, miljø og annet.

 

Ved deling av eiendom bistår vi med søknaden og saksgangen og sikrer at du som kunde for god oppfølging i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven (pbl) og matrikkelloven

 

 

 

 

 

 

Vi tilbyr As-built også kalt som bygget tegninger til alle typer prosjekter. Mange byggekontrakter krever as built tegninger og det vil også være en fordel med As-built tegninger selv hvor dette ikke er påkrevd. Ved fullstendige As-built tegninger vil ombygging, reparasjon og vedlikehold kunne utføres lettere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi utfører 3D-skanning utført med laser. Vi benytter oss av moderne utstyr som vil være dekkende for det du trenger av skanning til dine prosjekt.

 

 

 

As-built tegninger

Skanning