Volum og- mengdekontroll

Byggherrer har behov for kontroll med grunnarbeidene og grunnentreprenørene ønsker oppgjør for utført arbeid, men manglende kontroll og dokumentasjon gjør grunnarbeider til en av de mest uoversiktlige og omtvistede entreprisene.

 

Det er mye utfordringer og kranglesaker innen grunnarbeid, uavhengig av størrelse på foretaket. Det er ikke alltid entreprenøren som er problemet da det også er en del eksempler på byggherrer med tvilsom oppførsel eller dårlige rådgivere.

 

Vi kjenner godt til mange ulike problemstillinger som ofte medfører uenighet mellom byggherre og entreprenør og effektive måter å unngå dette på i størst mulig grad.